אדריכלית ראשית של הפרויקט - הדס קרן

צילומים - אמיר ארליך